BÆREDYGTIG VASK & TØRRING

Brug en cirkulær løsning - Lej dine kopper, glas og kander hos Dansk Mobilopvask

Kopper, glas og kander til udlejning er neutrale, dvs. uden logo eller tekst

 

Det cirkulære forløb

Afdække kundens behov

I samarbejde med dig afdækker vi behovet for vask og tørring. Vi sætter fokus på arrangementsperioden og det forventede antal besøgende ved dit arrangement, samt hvilke kopper, glas og kander du ønsker at tilbyde ved arrangementet.

Vi gennemgår også dine muligheder for at leje kopper, glas og kander til arrangementet - eller blot supplere dine egne kopper/glas med f.eks. leje af kander?

Kort efter aftaleindgåelse

Når vi har en aftale, reserverer vi de ønskede produkter i vort system og sikrer at vort anlæg er reserveret til vask og tørring af dine kopper, glas og kander. Samtidig forbereder vi sammen med dig hvorledes du ønsker varerne leveret og afhentet – og du informerer os om hvordan I tænker systemet gennemført ved dit arrangement.

Inden arrangement

Kort før dit arrangement aftaler vi hvordan vi leverer kopper, glas og kander til dig, om du ønsker vask og tørring under dit arrangement eller bagefter, samt hvordan vi ønsker at modtage emnerne igen efter endt brug, så de er forberedt til vask og tørring.

Under arrangement

Er dit arrangement af en størrelse så det er nødvendigt at ombytte beskidte kopper, glas og kander løbende, afhentes og ombyttes disse under arrangementet, således du ikke er påvirket heraf og du kan servere løbende for dine kunder.

Hvis det er først gang du bruger genbrugs kopper, glas eller kander og er usikkre på forløbet, så står vi til rådighed via vores vagttelefon under dit arrangement.

Efter arrangement

Når dit arrangement er overstået og du har pakket og klargjort alle kopper, glas og kander, afhentes disse og transporteres til vores vaskecenter for endelig vask og tørring. Her dokumenterer vi antallet af vaskede og destruerede emner inden vi fakturerer dig i henhold til den aftalte pris.

Vi sætter herefter emnerne på vores lagerhotel og gør dem klar til igen at blive anvendt ved næste arrangement.

Vask, tørring og lagerhotel

Vores eget vaskecenter har både en høj kapacitet samt stor fleksibilitet, bl.a. har vi flere parallelle vaskelinjer, der kan arbejde samtidig. Alle dine kopper/kander/glas håndteres manuelt når de pakkes ud på vaskelinjerne, vask og tørring sker efterfølgendes automatisk. Efter tørring kontrollere vi igen dine emner manuelt når de pakkes i rentvaskede kasser eller pallerammer - alt efter aftalen med dig.

Vaskecenteret har også et lagerhotel hvor vi kan opbevare dine kopper, glas og kander indtil du skal bruge dem igen. Vi tilbyder dig en samlet aftale, der omfatter vask, tørring, pakning, logistik og lager.

Dansk Mobilopvask & FN's Verdensmål

7. 

Bæredygtig energi

DMO's nye vaske- og tørreløsning reducerer el- og vandforbrug med mindst 35%

9.

Industri, innovation og infrastruktur

DMO investerer i nye arbejdspladser med ny innovativ vaske- og tørreløsning

12.

Ansvarligt forbrug og produktion

DMO reducerer vand-, strøm og plastaffald via genbrug

13.

Klimaindsats

DMO integrerer nationale klimastrategier i drift og CSR strategi

17.

Partnerskaber for handling

DMO styrker partnerskaber gennem samarbejde med eventbranchen

Dansk Mobilopvask - bæredygtig status 2021

Energibesparende moderne vaske- og tørrelinjer
Alt strøm kommer fra 100% certificeret klimavenling vindenergi
Reduktion af restvand efter vask, hvilket også minimere energibehov til tørring 
Genbruger spildevand til forskyl, hvilket også minimerer vandforbrug til vaskelinjer
Opvarmning af vaskeri og lagerhotel udføres af klimavenlige varmepumper
Defekte plastglas- og kander, samt alt pap og plast sorteres og genbruges

Dansk Mobilopvask - bæredygtige mål 2021-2025

CSR strategi skal beskrive en række bæredygtige tiltag der implementeres i perioden
Energien fra det varme spildevand og fra tørreluft tørrezoner skal genbruges
Brugt vand fra skylle- og vaskelinjerne skal renses og genbruges
Solpaneler på bygningen skal opvarme vand til vaskmaskinerne
Både intern og ekstern logistik og transportløsninger skal Co2 reduceres
Dansk Mobilopvask vil arbejde for at vask af genbrugsplast kan blive Svanemærket 

Hvorfor Dansk Mobilopvask

Cirkulær løsning

Vask, tørring og pakning | Logistik | Lagerhotel | Samarbejdsaftale med kunderne

Dansk Mobilopvask tilbyder en cirkulær løsning, der løser kundernes behov for vask, tørring og pakning af plastkopper, kander, kasser og tilsvarende. Vores logistik dækker Danmark, helt ud til kunden, vi vasker, tørrer og pakker til enten opbevaring på eget lagerhotel eller retur til kunden – alt er beskrevet i en samarbejdsaftale med kunden.

Erfaren og kompetent

Dansk virksomhed med erfaren baggrund | Kendskab til branchen | Nyt vaskeri

Indehaver Ole Lange, der siden 1990 har lavet transport for eventbranchen, etablerede Dansk Mobil Køkken i 2007, og senere Dansk Mobilopvask i 2018. Denne erfaring, kompetente medarbejdere, samt stort kendskab til eventbranchen kommer kunderne til gode. I 2022 etableres nyt vaskeri samt lagerhotel i ny bygning.

Mere end vask

Fleksibel og sikker | Specialpakning | Kvalitetssikring og egenkontrol

Dansk Mobilopvask har flere individuelle vaskelinjer, hvilket betyder kontinuitet og sikkerhed, samt mulighed for at vaske forskellige produkter samtidigt. Inspektion af de vaskede emner, og efterfølgende pakning af vaskede emner, som kan udføres i individuelle lukkede ”stænger” medfører god hygiejne og høj sikkerhed - og dermed optimal brug for kunden.     

Der udtages løbende prøver på vaskede emner til analyse, som en del af Dansk Mobilopvask egenkontrolprogram.     

Jyskweb